Alikarduxos's Blog

Bêjenasîya zimanê Kurdî

TC askeri polikasında yeni dönem

TC askeri polikasında yeni dönem

2016’da, eski  İmralı kullanımına parallel yeni bir politika geliştirildi.

 Bundan böyle, dağda olan ama «nerde olduğu hiçbir zaman bilinmeyecek olan» Bahoz’un kullanımı dönemi  başlayacak.

Dağdan Kürdlere emreden bir komutan varmış gibi  bir hava yaratılacak.

Bu, devlet açısından   yeni bir askeri politikanın başlangıcıdır. (Bu yazımı  kopileyip tarihini de yazıp saklayın!).

 ***

«Bahoz havaya uçuruldu»  yalanı bu yüzden ortaya  atıldı.

Onun kullanılabilmesi için, «Biryerlerde yaşıyor ve müdadeleyi sürdürüyor»  imajı gerekti. İddiaların inandırıcı olması için bu gerekliydi.. Rahatça kullanılması için gerekliydi .

Artık ona bulunduğu yerde istediği kaseti yazdırabiliyorlar.. Öcalana da istedikleri mesajı  yazdırtabiliyorlar….

Artık KCK askeri gücü, TC devleti tarafından, doğrudan doğruya  kullanılacak..

Hedef daha çok Kurdıstana Rojava ve Güney Kürdistan’ın işgaline yönelik oloacak. Kürd saflarında karışıklık çıkarmaya ve Kürd birliğini engellemeye yönelik bir politka uygulanacak.

Çünkü;

Kobane’de olduğu gibi,  eğer kürdler birlik olurlarsa, kimse kürdlerin karşısında duramaz. İşte tam bu noktada yeni bir  Osmanlı oyununa gerek duyuldu. Önce Bahoz’un katledildiği iddia edildi. Sonra da sesli bir  kaset ile biryerlerde olduğu ve “görevinin başında” olduğu imajı verildi.

Artık bulunduğu yerden ne kadar şaçma sapan bir  emir de verse ügelen emrin- Bahoz’un kendisine ait olduğu  sanılacak. Ve bizlere  «kendi ağzıyla söylüyor hala inanmıyor musun?» denecek..

(esir Öcalan için de aynısı yapılıyordu. kendi el yazması deniyordu. İradesi olmayan davarlara ikinci bir çoban adayı seçildi). Askeri müdahale ağırlık kazandı..

Sonuçta,  KCK, korucu gibi kullanılacak.. nerde olduğu bilinmeyen komutan orduyu idare ediyormuş  havası verilerek,  Kürd silahlı güçleri, TC denetimine verilecek. Sorumluluklarına da TC subayları Kürd diye atanacak… mesela Hendek savaşında hendek kazan kürdce bilen subaylar da vardı.

 Ve Bahoz da hiçbir zaman ortaya çıkmayacak.

Çünkü onu KCK devlete verdi. Bahoz’un  özgür koşullardaki, herkesi ikna eden, hiçbir tartışmaya yer vermeyen  bir videosu yayınlanırsa, ben artık siyasetle uğraşmayacağım..

**************

 ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA…

 2012 yılının sonu idi. M. Karayılan bir açıklma yapmıştı. Şöyle bir açıklama:

– 2013 Mart ayında Başkanımız Öcalan Kandil’de olacak! demişti..4 kez Mart ayı geçirmemizie rağmen  Çcalan Kandile gelemedi.

 Karayılana cevap olarak hemen ertesi gün şunları yazdım.

– Öcalan hiçbir zaman serbest olmayacaktır. Bu gerillanın tasfiyesi için bir plandır. Eğer 2013 yılının Mart ayında Öcalan serbest bırakılırsa ben  siyasetten anlamıyorum diyerek artık siyasetle uğraşmayacağım ve bu devleti tanımadığımı  beyan edeceğim. Aksi halde  aynı şeyi siz de yapacak mısınız? ” demiştim.

Sonuçta gerilla tasfiye edildi ve Öcalan da serbest bırakılmadı.

Karayılan bile-bile halkını kandıran bir yalancı idi ama PKK tabanı bu son 16 yıllık dönemde çok aptallaştırıldığından olayı unuttu bile.

 

 Ordusu ve partisi denetim altına alınmış ve artık Kürdlerin yönetimde bir rol ouynamadığı, tamamıyle TC tarafından yçnlendirildiği bir sırada Öcalan’dan artık korkacak birşey kalmıyor. Göz hapsine de alınabilir. Bunu Güney’e  saldıracaklarında yapacaklar. Hatta Kürdlere bazı haklar veriyorlarmış gibi de yapacaklar. Örneğin 100 kürdce okul açıyorlarmış gibi yapacaklar. İçoğlan Burkay’a bu  gürüşümü  övdürecekler.

Çünkü nasıl bir TV kanalı verip  Kürd ordusunu tasfiye etmede kullandılarsa; bu kez de 100 ilkokul (geçici) açıp Kürdistanı işgal  etmekte kullanacaklar.

 Açlık grevlerinin esir Öcalan emri ile durdurulduğu gün şunları yazmıştım:

-TC Kürd ordusunu dağıtıp Güney Kürdsitan üzerinde  yayılma politikası güdecek.

 Ali Karduxos, 15 Temmuz 2016-Atina

Advertisements

Ιουλίου 15, 2016 Posted by | 1, YORUM / ŞİROVE | Σχολιάστε

Karahan Tepe (Urfa)

 

Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe Üzerine Doç. Dr. Bahattin Çelik Röportajı

 

Ιουλίου 12, 2016 Posted by | 1, tarih/dirok | Σχολιάστε

1959, TC devletinin Kürd Raporu

 

http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/725769-celal-bayarin-1959da-hazirlattigi-kurt-raporunda-bakin-kimler-var

Murat Bardakçı yazmış

Türkiye’nin bir zamanlar çok önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamının ailesi, ellerinde bulunan özel arşivinin bir bölümünü geçenlerde bana verdiler. Kendilerine teşekkür borçlu olduğum bu aileden gelen evrak arasında, Celâl Bayar’ın 1959’da cumhurbaşkanı olduğu sırada hazırlattığı bir “Kürt raporu” da vardı.

Devlet Arşivleri’nde 70 küsur seneden buyanamuhafaza edilen “DersimBelgeleri”nin üzerindeki “gizlilik” derecesi kaldırıldı. Evrakın araştırmacılar tarafından bundan böyle kullanılabileceği duyuruldu ve bazı belgeler, Dersim harekâtı ile ilgili olarak açılan tazminat davalarına da kanıt olarak gönderildi. Dersimolayları ve Türkiye’deki Kürtçülük faaliyetleri ile ilgili bu yeni belge yağmuru modasından geri kalmak istemedimve geçtiğimiz günlerde bana ulaşan özel bir arşivde bulunan bir belgeyi yayınlayarak yeni akıma uyayımdedim… Sözünü ettiğimözel arşivin öyküsü, kısaca şöyle: Geçmişte uzun seneler resmî görevlerde ve çok önemli bakanlıklarda bulunmuş rahmetli bir devlet adamının ailesi, büyükbabaları olan bu devlet adamının hâlen kendilerinde bulunan arşivindeki bazı belgeleri birmüddet önce bana verdiler.

HER TÜRLÜ BİLGİ VAR

Bu özel arşivde, 1950’ler ve 60’lar Türkiye’sinin artık tarih kitaplarına intikal etmiş olan bazı iç ve dış güvenlik konuları ile özellikle de Kürtçülük faaliyetleri ve sol hareketler hakkında ayrıntılı bilgiler ve raporlar vardı. Bugün bir bölümünü yayınladığımrapor da, bu devlet adamının özel arşivinde idi. Ancak, dün, bu yazıyı yazmadan önce evrakı bana veren aileden isimlerinden bahsetme konusunda henüz izin almamış olduğumiçin, evrakın asıl sahibi olan devlet adamının ismini vermeyecek, ailesine teşekkürlerimi tekrarlamakla yetineceğim… Türk siyaset hayatının bir zamanlar en güçlü isimlerinden olan devlet adamının evrakı arasında, 1959’da zamanın cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın emri ile hazırlanan “Türkiye’de Bugünkü Kürtçülük Fikir ve Cereyanının Doğuşu” başlıklı bir rapor da bulunuyor. Raporun üzerine zımbalanan etikette “İşbu rapor Sayın Reisicumhur Hazretleri’nin emirleriyle not halinde hazırlanmış ve kendilerine takdim olunmuştur” deniyor. Raporda yazılanların bir kısmını bu sayfadaki kutularda okuyabilirsiniz…

‘NEFRET TARİHÇİLERİ’NE ÖRNEK

Daha önce de söylemiştim: Türkiye’de son senelerde ortaya yeni bir tarihçi grubu çıktı… Devletin geçmişte yaptığı herşeyi eleştiriyor, hattâ küfrediyorlar ve “nefret tarihçiliği” yapıyorlar… “Nefret tarihçileri”nin ortak özelliklerinden biri de ortaya belgelere dayalı yeni bir araştırma koymamak ama 1930’larda çok az sayıda basılmış bazı “hizmetemahsus” kitapları 70 küsur senelik aradan sonra “Devletin gizli arşivini keşfettik” iddiası ile tekrar yayınlamak ve bu işi “araştırmacılık” zannetmek! Mâlum“nefret tarihçileri”miz, bugün bu sayfada yeralan raporu okurlarsa, “ilk kez yayın”ın ne demek olduğu konusunda belki bir fikir edinebilirler…

İktidarın milletvekilleri bile ‘Kürtçü’ diye listeye alınmış

CELÂL Bayar’ın talimatı ile hazırlanan raporda “Memleketimizde Kürtçülük Cereyanlarını ve Propagandasını Sevk ve İdare Edenlerden Başlıcaları Şunlardır” başlığı altında 38 kişilik bir liste de yeralıyor. Listede, sıradan birkaç eylemcinin yanısıra, o dönem Türkiyesi’nin bazı önemli politikacılarının ve sonraki senelerde bilim dünyasında önemli yerler edinecek olan genç akademisyenlerin de bulunduğu görülüyor. Üstelik, kuruculuğunu Celâl Bayar’ın yapmış olduğu Demokrat Parti’den milletvekili olan bazı kişiler de raporda “Kürtçü liderler” arasında gösteriliyor. Dolayısıyla, aşağıda tamamını yayınladığım listedeki isimlerin Türkiye’de o günlerde aslen Kürt olan herkese “Kürtçü” gözü ile bakıldığı hatırlanarak değerlendirilmesi gerekir. İşte, Celâl Bayar’a sunulan liste:

“1. Şeyh ALİ RIZA ŞEYHSAİTOĞLU, maslup (asılan) Şeyh Said’in oğludur. Bu zat aynı zamanda Kürtler’in siyasî ve dinî lideri durumundadır.

2. Şeyh SELÂHATTİN ŞEYHSAİTOĞLU, maslup (asılan) Şeyh Said’in oğludur. Kardeşi Ali Rıza’nın tesir ve nüfuzu altındadır.

3. Şeyh KASIM KÜFREVÎ, halen Ağrı mebusudur.

4. HALİS ÖZTÜRK, halen Ağrı mebusudur.

5. Dr. YUSUF AZİZOĞLU, sabık Diyarbakır mebusudur.

6. Avukat İSMAİL HAKKI ALACA, Kars’ta ikamet etmektedir.

7. Şeyh SELÂHATTİN İNAN, maslup (asılan) Şeyh Ali’nin oğludur.

8. ESAT CEMİLOĞLU, Diyarbakır’da çiftçilikle meşguldür.

9. ALİ KARAHAN, Zaza Kürtleri’nden olup halen avukatlık yapmaktadır. Siverek şeyhinin oğludur.

10. Doçent ABDÜLKADİR KARAHAN, Ali Karahan’ın amcasının oğludur. Halen İstanbul Edebiyat Fakültesi’ndedir.

11. FAHRİ KARAHAN, Siverek’te doktorluk yapmaktadır.

12. İBRAHİM KARAHAN, halen Siverek’te çiftçilikle meşguldür.

13. HASAN ORAL, halen Urfa mebusudur.

14. KİNYAS KARTAL, Van’da ticaretle meşguldür. Bruki aşiretinin reisidir.

15. EBUBEKİR ERTAŞ, Ertuşi aşireti reisidir.

16. GALİP YÜKSEK, Berazî aşiretinin Pijanlı kolu reisidir. Suriye’de oturan Kürtçü liderlerden BOZAN ŞAHİN’e kızını vermek suretiyle akraba olmuştur,

17. SALİH KILIÇ, Suruç’ta Dinaî aşireti reisidir. Millî Mücadele esnasında Ketkânlı aşiretiyle birleşerek Fransızlar’a hizmet etmiştir.

18. NACİ GÜNEŞ, (Şemseddinof), Zilân aşireti ileri gelenlerindendir.

19. ATİK PALANDÖKEN, Erzurum İl Genel Meclis üyesidir.

20. MECİT HUN, Geloi oymağı reisi AHMET ŞEMO’nun oğludur, müfrit Kürtçü olup “Dil” gazetesinin sahibidir.

21. Avukat SALİH YILDIZ, Van’da avukatlık yapmaktadır.

22. MÜSLİM GÖRENTAŞ, halen Van mebusudur.

23. HASAN ve RESUL KOTAN kardeşler, Kotan aşireti reisi ABDÜLKADİR’in (ölü) oğullarıdır. İkinci Dünya Harbi’nde İran’da Ruslar tarafından kurulan Mahabat Hükümeti’nde vazife almışlardır.

24. AHMET KARAKOÇ, Cemil Paşazadelerdendir.

25. NEJAT CEMİLOĞLU, Cemil Paşazadelerdendir.

26. CANİP YILDIRIM, Kürt istiklâline inanmış bir kimsedir. Paris’te hukuk doktorasını yaparken Kürt lideri KÂMURAN BEDİRHAN’la müştereken Kürtçülük faaliyetlerini organize ettiği öğrenilmiştir.

27. RECAİ İSKENDEROĞLU, Diyarbakır’da avukatlık yapmaktadır.

28. KEMAL BADİLLİ, Badilli aşireti reisi SAİT AĞA’nın oğludur. İdealist bir Kürtçüdür.

29. MEHET ve NADİR SÜPHANDAĞI kardeşler, Haydaranlı aşireti reisi Kör Hüseyin Paşa’nın oğullarıdır. Her ikisi de koyu Kürtçüdür.

30. Şeyh MASUM MUTLU, Kürtçülük ve irticanın Şark’taki lideridir.

31. HASAN KEMALOĞLU ve oğlu SELÂHATTİN KEMALOĞLU, baba oğul her ikisi de koyu Kürtçüdür.

32. SABRİ ERDUMAN, halen Erzurum mebusudur. Şeyh ALİ RIZA’nın tesiri altındadır.

33. HÜSEYİN TİRYAKİ, Erzincan’da ikamet eder, koyu Kürtçüdür.

34. HÜSEYİN AKSU, Alevi Abbasuşağı aşireti reisidir.

35. HASAN ŞAHİN ve oğulları ALİŞAN ŞAHİN, HÜSEYİN ŞAHİN, Şah Hüseyin Oğulları ailesinden olup hepsi koyu Kürtçüdür.

36. EDİP ALTINAKAR, babası SIDDIK, Şeyh Sait isyanında idam edilmiştir.

37. AZİZ GÖKHAN, Berazî aşiretinin Şeddadî kolu reisidir. 38. HACI ALİ BUCAK, Bucak aşireti reisidir”.

1959’da önerilen tedbirler: Ajan, sansür ve Türkleştirme!

CELÂL Bayar’ın 1959’da cumhurbaşkanı olduğu sırada hazırlattığı raporun ilk bölümünde, Türkiye’deki Kürtçülük faaliyetlerinin nasıl başladığı konusunda kısa bir açıklamadan sonra Kürt talepleri ve bu taleplere karşı alınması gereken önlemler sıralanıyor. Raporun girişinde, şöyle deniyor:

“Memleketimizde Kürtçülük fikri, İkinci Dünya Savaşı’na kadar Ağa, Bey, Şeyh gibi reisler ile Bedirhânî ve Babanlar gibi emir veya hükümdar olmak arzusunda olan aileler tarafından müdafaa ve takip edilmiş ve bu fikir yabancı devletler tarafından kendi maksat ve emelleri için istismar olunarak zaman zaman cahil halk kitleleri ayaklandırılmak suretiyle müzmin bir hale getirilmiştir. …Cumhuriyetin ilânından sonra memleketimizde vukua gelen Kürt isyanlarının hepsinin şiddetle bastırılması, isyana iştirak edenlerin ağır cezalara çarptırılmaları, bu arada kendilerine vaadlerde bulunan büyük devletlerin bu vaadlerini yerine getirmemiş olmaları, Kürt liderlerin ve cahil halkın gözünü yıldırmıştır. Kürtler, davâlarını artık silâhla ve isyanlarla kazanamayacaklarına emin olmuşlardır. Bu bakımdan Kürtçülük dâvâsının önderliğini yapan şahıslar, gayelerine ulaşabilmek için yeni bir metod takip etmeğe başlamıştır”. Raporun son kısmında ise, “Alınacak Tedbirler” başlığı altında Kürtçülük faaliyetlerine karşı devletin neler yapması gerektiği, maddeler halinde sıralanıyor:

“…Aşağıdaki tedbirler, âcilen ele alınması gereken hususlardır: Şark bölgesindeki istihbarat faaliyeti ve ajanlama işinin takviyesi ve bu bakımdan daha büyük maddî fedakârlıklara katlanılması lâzımdır. İstanbul’daki gençlik esaslı bir kadro ile ve ajanlarla hepsinden önce de bazı Türkçü liderlerle murakabe edilmeli (denetlenmeli) ve kılavuzlanmalıdır. Türk ve Kürt kültürü arasındaki fark görünmez şekle sokulmalı ve onların tertip ettiği Şark geceleri, folklor ve kültür gayretleri maarif ve kültür sistemimize göre ele alınıp Türk kültürüne temsil edilmelerine çalışılmalıdır. Yeni teknik imkânlarımızdan faydalanarak neşriyat yapan üç dış radyonun dinlenmesine mâni olunmalıdır. Posta sansürü Kürt muhaberat ve neşriyatına karşı daha geniş ölçüde işletilmelidir. Bunlarla uyumlu olarak politik müdahale ve karıştırmalar da tertip olunabilir. İran’la bu konudaki işbirliğinin güçlendirilmesi lâzımdır. Irak devleti, Kürtçülükle mücadeleye ikna olunmalıdır”.

 

 

 

 

Ιουλίου 12, 2016 Posted by | 1, tarih/dirok | Σχολιάστε

BAHOZ ERDAL NEREDE?

Tüm Kürd yurtseverlerine, PKK taraftarlarına çağrıdır!

Yarın 10 temmuz 2016 tarihinden itibaren  bu afişi facebook sayfanızda yayınlayın!

FACEDEN SORU

 

 

BAHOZ ERDAL KCK

 

Ali Karduxos, 9 Temmuz 2016-Atina

Ιουλίου 9, 2016 Posted by | 1, YORUM / ŞİROVE | Σχολιάστε

TC’nin tüm çabası

TC’nin tüm  çabası

BİR KÜRD DEVLETİNİN KURULMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİKTİR.

https://alikarduxos.wordpress.com/2016/07/08/kurd-devletinin-kurulmasini-engellemek/

(devamı…)

 

barzanı 21.jpg

barzanı 22

 

 

Ιουλίου 8, 2016 Posted by | 1, Uluslararsası ilişkiler | Σχολιάστε

kürd devletinin kurulmasını engellemek

TC devletinin tüm iç ve dış politikası KÜRD DEVLETİNİN KURULMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİKTİR.

TC’nin, ABD ve İSRAİL ile çelişkisinin tek nedeni de budur.

TC’nin tüm diplomasisi buna yöneliktir

TC’nin esir Öcalan’ı kullanarak PKK tabanı üzerinde  yapmak istediği yönlendirmesi de bu amaçladır.

 Bir kitaptan, yani bir tez olarak hazırlanan kitaptan,  bazı bölümler aktaracağız.

 

Önce Kitabın kapağı:

barzanı 01

 

Yukarıda kapağını gördüğünüz kitaptan bazı bölümler:

 

barzani 02

 

barzani03

 

barzani 04

 

barzanı 05

 

barzanı 06

 

barzanı 09

 

barzanı 10

 

barzani 11

 

barzanı 12

 

Barzanı 13

 

barzanı 14

 

 

 

barzanı 15

 

barzanı 16barzanı 17 - Αντιγραφή

 

barzanı 18

 

barzanı 19

 

barzanı 20

Ιουλίου 8, 2016 Posted by | 1, Uluslararsası ilişkiler | Σχολιάστε

güzel bir kitap

https://yadi.sk/d/KEjrcWGbsx9ZX

 

13439026_10209402078390692_5196531350662033660_n

(Kürt Tarihi  sayfasından aldım)

Ιουλίου 3, 2016 Posted by | 1, pirtûkxane | Σχολιάστε

Koruculuk sistemi PKK’ye karşı kurulmuştu!

1 Temmuz 2016 Amir Bayar kardeşimizin sayfasında şunlar yazıldı:

amir bayar,  seso

Yukarıdaki yazıya  Verdiğim cevap:

amire cevap seso icin

 

Bu videoyu izleyiniz!

 

Ιουλίου 1, 2016 Posted by | 1, YORUM / ŞİROVE | Σχολιάστε