Alikarduxos's Blog

Bêjenasîya zimanê Kurdî

İŞGAL DEMEK, TERÖR DEMEKTİR

 

Kürdce tirs  korku demektir.

teror-kelimesi

***

Eski Yunanca’da  tre fiil kökü var;

 (S)  sesini alarak  tre-s olmuş

Yunanca fiil tre-ō “korkmak” demektir. Fransızcası trember.

Türkçeye tir tir tiremek olarak geçmiş. Latince’de  terreo ve ters-eo yine  korkmak demektir.

Latince terror  ise “dehşet” demektir. Fransızcası  terreur. Türkçeye terör olarak geçen kelime..

Yunanca a-trest-os “korkusuz demektir. Yunancadaki baştaki (a) sesi,  a-politik veya a-normal kelimelerinde olduğu gibi olumsuz veya zıtlık bildirir. Kürdcedeki NA’dır. Yani atrest- kelimesinin Kürdce karşılığı “natırse!”.   (Açıklama: MAVİ KELİMELER YUNANCA, KIRMIZI KELİMELER İSE KÜRDCEDİR)

 Yunanca TREM-O korkudan titremek demektir. (M) sesini almış. TRE+M.

**************

 Titreyen insanın ayakları titrer.

 Ayaklarından kişinin titrediği belli olur. Ayaklarının sürekli kımıldaması/titremesi  bir korku belirtisidir.

Eski Yunanca podi, pus, pod  ayak demektir… Sanskritçe pad, Latince pes ayak demektir. Fransızca ise pied, İspanyolca pie.. Esk Almanca fuoz… ( P sesi F olmuş)  Çağdaş Almancada: Fuss. Futbol kelimesi de burdan gelir. Ayakla oynanan top demek. (bal, top demektir).  Rusçada pód basılan yer demektir.

 [Ayak Kürdcemizde pa, pê, pî … Kürdcedeki pitik, pismam,  perwerde, pêçî, pêş, paş vd. kelimelerindeki  pi- , pê-, pa-, pe- hepsi de ayak demektir].

Çocuk… yürümek… eğitim almak.. vs ilişkili kelimelerdir…

 /P/’nin /B/’ye dönüşmesi ile BER, kelimesi türetilmiştir. (Veya B’nin P’ye  dönüşmesi) ..

/BER/ Kürdcemizde /ön/ demektir.

PAŞ kelimesi  ise, arka ayaktan türeyen  ARKA demektir. Arka taraf..

Kürdcemizdeki BER, Yunancada BR-OS’tur.. (Sevan Nişanyan bu yüzden “PA Kürdce ayaktır” diye yazmaktan kaçınmıştır).

BER kelimesi giderek annenin  ön tarafında taşıdığı tırnak içinde «ürün» yani «yavru» dur. Karnında taşıdığı bebek’tir.

Aynı zamanda yüktür. Kürdcemizde sadece insanın değil, tüm bitkilerin ve ağaşların ürünleri de “ber”dir… Eski Yunanca  POR-, KARPOS

BER kelimesi giderek BAR yani yük olmuştur…. «Anne» ve «ağaç»  vereceği ürünü üzerinde taşır. Eski Yunanca’ya  FOR-…  olarak geçen  kelime «yük» demektir..

İçinde BAR kelimesi geçen iki kürdce kılamı hatırlatalım..

Şivan’dan:

Hevalê  bargiran im…

Hevalê şorêşvan im

Gulistan’dan:

(….)

Îro maye bin destan

Barê giran  li ser milan…

****************

Yunanca’da yukarıda bahsettiğimiz   /P/ sesini alarak /TRA-P/ olmuş.. Yunanca TRAP-EŌ ayakları ile üzüm çiğnemek, demektir.

Ayakları sürekli kaldırıp indirerek titretmek…

Bu yüzden de Latincede trep-idus heyecanlı demektir.  Fransızcada trepidation titreme demektir.

*****

 TERÖR kelimesine devam ediyoruz…

Latincede terror..

 Avrupa dillerine de geçmiş ve  ingilizce terror, Fransızca terreur olmuş.

Latince terreo, terrui, terrǐtum, terrere kelimelerinin tümü de «korku» demektir.

Sanskritçe taraláh “kımıldayan, sallanan” demektir. Çağdaş Yunanca TROMER-OS “korkunç» demektir.

 Çağdaş yunanca trēm-o  «titremek»,

 Çağdaş yunanca trōmaksa “korktum” demektir..

 Hepsinin kökü, Hint Avrupa dillerindeki *tr  sesleri kabul edilir..

*******************

Sonuç:

 Yukarıdaki kelimelerin  ilk kökü: DA > DAR   >  ve TÎR kelimeleridir.

*****************************************************

BU YAZIYI GEREK ÖZELİMDEN VE GEREKSE FACEBOOK SAYFAMDAN

BANA «GEÇMİŞ OLSUN!» MESAJINI  İLETEN  ARKADAŞLARIMA  ARMAĞAN EDİYORUM.

SAĞOLUN VAROLUN!

Advertisements

Σεπτεμβρίου 29, 2016 Posted by | 1, bejenasi | Σχολιάστε