Alikarduxos's Blog

Bêjenasîya zimanê Kurdî

Kemal’in emriyle jenosid yapan Topal Osman

 

Samsuna kavuşan Mustafa Kemal’in ilk görüştüğü kişilerden biri Topal Osman’dı. (KAYNAK: Doğan Avcıoğlu: Milli Kurtuluş Tarihi).

Topal Osman’a asker silah ve yetki veren M. Kemal ondan sadece ve sadece istediği bir tek şey vardı. O da şuydu: Pontusluları imha etmesi. Asker kaçağı gibi hareket edecekler ve kimliklerini hiçbir şart altında beyan etmeyeceklerdi. Böylece yapılan katliamlardan kemalistler sorumlu tutulmayacaktı.

Topal Osman’ın Mustafa Kemale verdiği cevap çok ilginçti:

– Hepsini eşek arısı gibi yuvalarında boğacağım. (Kaynak: Kutsal İsyan, H. İ. Dinamo bkz. kitabın kapağı)

images

Topal Osman yaptığı her katliamda M. Kemali detaylıca haberdar etti.

Topal Osman, Pontus Jenosidinden sonra Sakarya savaşına Türk Subayı olarak çağrıldı. TBMM, Ruslarla Fransızlarla , İtalyanlarla anlaşmıştı. Artık askeri kimliğini gizlemesine gerek kalmamıştı.

M. Kemal Ankarada büyük bir sevinçle  ve bir kahraman gibi karşıladı.

Bu karşılamanınresmi vardır. M. Kemalin gülümsediği nadir fotoğraflardan biridir.

 

katil ankarada başka bir katille görüşüyor

Kaynak: Pars Tuğlacı , Çağdaş Türkiye cild: III, sayfa 1876i 1990 İstanbul.

Bu jenosidci katil, Sakarya savaşından sonra TBMM muhafız Alayı komutanı oldu. Mustafa Kemali ve meclisini koruma görevi ni aldı.

M. Kemalin en güvendiği bir katil olarak, yüne M. Kemal’in emri ile M. Kemal’e muhalefet eden milletvekili Ali Şükrü Bey’i öldürdü. (27 Mart 1923). Sonra da M. Kemalin  gönderdiği «Papazın Bağı» denen yerde saklandı.

M. Kemal Ali Şükrü Bey’in boğdurulmasına duyulan tepkilerden korktu. Kimin yaptırdığı anlaşılırsa kendisi de tepetaklak düşecekti. Topal Osman yakalanır ve itiraf ederse kendi durumu daha da çok kötüleşecekti. Hiç yakalanmaması ve hiç konuşmaması gerekiyordu. Bu yüzden de bir yüzbaşıyı çağırdı ona:

-Topal Osman Ağa Papazın Bağı denen yerde saklanıyor, gidip onu öldüreceksin! deyip saldırı planını da bizzat çizip ona açıkladı. eline bir kağıt plan verdi. (Kaynak: Doğan Avcıoğlu). (Bazı kemalist yazarlar «papazın bağı» dememek için Ayrancı Bağları der).

Yüzbaşı gidip Topal Osman’ı öldürdü.

M. Kemal Topal Osman’ın kendi arkadaşı olduğunu ve kendi emriyle Ali Şükrü Bey’i öldürdüğünü gizleyebilmek için onun cesedini ayağından Meclisin kapısının üstüne astırdı.

TBMM  kapısının eşiğinde ceset asılmış tek meclistir sanırım.

Topal Osman 1883 doğumluydu ve M. Kemaldan 3 yaş küçüktü. 1923 te M. Kemal tarafından öldürüldüğünde 43 yaşında idi.

Mustafa Kemal türk tarihçilerinin ve okul kitaplarının yazdığı gibi 1881 doğumlu değildir. 1880 doğumludur. Neden onun doğum tarihinin 1881 yapıldığını bilahare açıklayacağım.

M. Kemal 1931 yılında 4 cildlik bir faşist emperyalist ırkçı bir tarih yazdırdı. Bu tarih kitabının sonundaki kronoloji bölümünde kendi doğum tarihini doğru olarak yazdırttı: 1880.

 Tarih IV m kemal

 

Tarih 4 kronoloji s 347

Osmanlıcadaki  «tevellüd» kelimesi  arapça bir kelimedir ve DOĞUM demektir. 
Mustafa Kemali’in tevellüdü demek «Mustafa Kemalin doğumu» demektir.

 

 

M. Kemal’in doğum tarihi sonradan sonradan neden 1881 yapıldı?

Çünkü Annesi Zübeyde  Ali Rıza ile evlendiğinde  M. Kemal onun kucağında idi. Bir yaşında idi. Başka bir babadandı.  Doğum tarihi 1881 yapılarak «doğumunu bir yıl geciktirdiler»(!).

Dikkat ederseniz yazdırttığı tarih kitabında annesinin resmi vardır ama babasının  resmi yoktur.

YAZAN: Ali Karduxos 20 Mayıs 2017-Atina

Advertisements

Μαΐου 20, 2017 Posted by | 1, tarih/dirok | Σχολιάστε

PONTUS JENOSİDİNİN, M. Kemal imzalı BELGESİ

Ermeni, Pontus ve Dersim Jenosidini yapanlar aynı kişilerdi.

Aşağıdaki belgede  tüm katillerin isimleri ve imzaları vardır.

*****

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ÇEVİRİSİ

 SURET

Dokuzyüz kırkbirinci karar:

Ahiren Yunan donanmasının Karadaeniz’de inkişaf eden  faaliyeti ve İnebolu’yu  bombardıman itmesi  hesabıyle  Samsun’a bir ihrac ihtimali tezayid  itmiş olduğundan sahildeki  on beş yaşından elli yaşına kadar eli silah tutabilen rumların dahile sevkleri Merkez Ordusu Kumandanlığının eşmarine maatuf Erkan Harbiye Umumiye  Vekalatinin  9 .6. 37  tarihi  ve 5046 numaralı tezkeresi üzerine icra vekilleri heyetinin  16. 6. 37 tarihindeki  ictimaında  karargir olmuştur.

 Hemen altta ise Başta Harbiye Vekili ve Dahiliye Velilleri olmak üzere  Türkiya Büyük Millet Meclisi reisi  Mustafa Kemal ile  Erkan Harbiye Vekili Fevzi’ nin imzaları vardır.

Sol taraftaki  sarı markadorlu  imza Mustafa Kema’lin  sağ taraftaki ise Fevzi(Çakmağın) dır..

Kitabın  aslı  kardeşiniz Ali Karduxos’un özel kitaplığında mevcuttur.

Aynı şahıslar aynı tecrübe ile   10 yıl sonra  Dersim Jenosidini gerçekleştirdiler.

Bu Osmanlıca belge: Türkiye Büyük Millet Meclisinin  yayınladığı kitaptan alınmıştır.  Osmanlıca  harflerden bugünkü latin harflerine çeviriyi  kardeşiniz Ali Karduxos yaptı.

 Bu kitabın Latin Harfleriyle yeni baskısı da vardır ancak  elimde olmamasına rağmen yeni baskısının ve TC devletinin  çevirisinin güvenilir olmadığı ve eksik olduğu kananatindeyim.

yeni baskısının kapağı:

pontus meselesi TBMM yeni baskı

(Alıntı yaparken Kaynak ismi vermemek  hırsızlıktır).

KÜÇÜK  AÇIKLAMALAR

1.Bu karar alındıkatan sonra tüm rum -yani Yunanlılar- önce talan edildiler ellerinden varları-yokları alındı. Ve sonra BAŞKA BİR YERE zorla tehcir edildiler. Tehcirin amacı yolda imha idi. Ermeni jenosidi tecrübeleri de vardı. Bu konuda yüzlerce kişinin bir vadide katledildikleri belgesi M. Kemale sunulmuştur. ve bu osmanlıca kitapta yayınlanmıştır.  Ayrıca bu jenosidin görgü tanığı Kızıl Ordu komutanı Frunze’dir. Frunze 1921de Sovyetler Birliğini temsilen M. Kemal’le görüşmek üzere Ankara’ya gönderilir. Karadeniz Samsun’dan itibaren yaylı (fayton , at arabası) bir araba ile Ankara’ya yola çıkar. Yolda, sürgüne götürülen bir Yunanlı Pontusluların kafilesine raslar. Yolda sürekli ceset sayar. ve bunlardan birini şöyle anlarır:  On kilometrelik yolda 55 ceset sayar. çoğu çocuktur.  Şöyle der:
«-On veya onbir yaşlarında bir kız çocuğu . kafası kesilmiş ve kolunun yanına konmuştu».

2.Kemalist devlet bir gurubu veya bir ulusu katledince onu sürgün bahanesi ile toplar sonra da BAŞKA BİR YERE diyerek «belli olmayan bir yere doğru yola çıkarırır. Kemalistlerin dilinde BAŞKA BİR YERE emri, katledilme emridir. Mustafa Suphi için de Mustafa Kemal’in verdiği emir  «Trabzon’dan BAŞKA BİR YERE nakledilmeleri» biçimindeki bir emirdir. Yani katledin! demektir.

3.Yukarıdaki Osmanlıca kitapta yazılanları çarpıtmak için devlet çok insanını seferber etti. Jenosidci tarihçiler «aileler kendi isteklerince gittilar» diye yazdılar.
Halbuki 6 yıl önce ermenilerin sürgünde katledildiklerini bilen Hristiyan Rumlar, sürgüne götürülenlerin %100 katledileceklarini biliyorlardı.
Bu yüzden de 1921 de sürgüne gitmemek ve katledilmemek için köyler 24 saat içinde müslümanlaştılar. Bugün Pontusta Pontusça konuşan müslümanların ataları işte böyle 24 saat içinde müslümanlaşan  Yunanlılardı.
M. Kemal orduları bugünkü IŞİD gibi köylere girip genç kızları toplayıp tecavüz edip katlediyordu. geri kalanları da sürgüne gönderiyordu. ( isteyen Türk tarihçi ile halka açık tartışabilirim).

Μαΐου 20, 2017 Posted by | 1, tarih/dirok | Σχολιάστε

Kürdistan’da Neolitik dönem bulguları

Kürdistanda Neolitik Dönemle ilgili  bulguları  yazan bu tezi muhakkak okuyun!

Kürdistanda neolıtık

 

Μαΐου 18, 2017 Posted by | 1, pirtûkxane | Σχολιάστε

du, deh û bîst

bejenasi-fonu

Kürd kültürü  DA, DAR,  DAN ve NAN kültürüdür

Kürdce sayılar: 2, 10 ve 20

Yunanca İKİ sayısı DİO.

Yunanca 10 sayısı  DEKA.

Yunanca 20 sayısı İKOSİ (anlamı:  iki  defa on)

Jimara 2(du), bi zmane Almanîyan zwei e.

Jimara (10)deh bi Almanî zehn e.

Jimara bîst jî bi zmane Almanî  zwanzig e.

Almanca 2 rakkamı «zwei»  yazılır; çwai okunur.

Yani İKİ  RAKKAMINA Almanca  yumuşak bir Ç ile “çwai” derler.

10 rakkamına  Almanca yine yumuşak vir Ç ile “çehn” derler.

20 rakkamına da “çwançig” derler.

Alman WAHRİG sözlüğünde ZWEİ rakkamının  kökeninin  Hint-Avrupa dillerindeki *dui olduğu yazılıdır.  Bu kökenden geldiği kabul edilir. (WAHRİG SÖZLÜĞÜ sayfa 1722).

Almanca yirmi(20) ise;  iki kere on anlamına gelen zwanzig’dir. WAHRİG sözlüğünde iki  defa on anlamına geldiğini yazmış.  Aynen şöyle yazılı:  [“Zwei  Zehner “ < zwei+ …zig].

Öyleyse  Almanca yirmi derken aslında “iki defa  10” demiş oluyoruz.

LATİNCE 20 sayısı viginti.. Bu kelimenin kökü ise Latince  kelimelerin etimolojisi kitabında yazılı. WİKATİ  < *vikmt  < *dvidkmti (yine Almancadaki gibi iki kere on demektir).  >  duo decem.  Bu yüzden de Fransızcada vingt, İtalyancada venti,  İspanyolcada veinte, veintena. ( Kaynak: V.A. Koyvela, Latince’nin Etimolojisi  Sözlüğü sayfa:  886, 2002, Atina. Sözlüğün kapağı hemen altta).

Sanskritçe yani günümüzden 3000 sene önceki yazılı Hintçe’de dvi, 2(iki) demektir. vimsati 20(yirmi) demektir.  Avestada vistaiti. Latince viginti, Fransızca vingt, İngilizce  twenty vs.

 Önemli bir ayrıntı: Kürdcemizdeki deh veya des 10  rakkamının ismidir.

Bu kelime Kürdcemizdeki  en eski kelimelerden biridir.   Avcılık ve toplayıcılık döneminin  bir kelimesidir. Da, dayık, dıdım, dest ile aynı kökten bir  kelimedir. Sanskritçe daşa,  10(on)  anlamındadır. Fransızca dix, Latince decem,İngilizce ten.  Almanca zehn.

Yunanca daktilo parmak demektir. Kürdcedeki DA ve TILİ  kelimelerinin aynısıdır. Yazı makinasına da daktilo denir. Yunanca parmakla yazılan makina dendiği için.

 Çingeneler Hindistan kökenlidirler.

Bunların dilinde bir Yeque (bi Kurdî YEK)

Çingenece dui (bi Kurdî DU)

 Çingenece Pance (Bıi Kurdî PENC)

Çingenece Deque  veya  deş (Bi Kurdî DEH).

Çingenece  bis veya biş (bi Kurdî BİST).

 

Ali Karduxos, 9 Mayıs 2017-Atina.

Μαΐου 9, 2017 Posted by | 1, bejenasi | Σχολιάστε

Kürdce Teknik Terimler Sözlüğü pdf

Bu sözlüğü bilgisayarınıza da indirebilirsiniz.

2488b6b925131b1_ek ΖΑRAVEN ΤΕΚΝΙΚΙ

 

Μαΐου 4, 2017 Posted by | 1, pirtûkxane | Σχολιάστε

Kürdce çok eski ve çok güzel iki kelime: MAST ve MEŞK

Kürdce ka kelimesinin etimolojisinin videosunu yaptım ve yayınladım.

Bir arkadaş You Tube üzeri bana bir soru sormuş.

TREJAN

Cevabım:

Trejana cevap

Lütfen Sorularınızı facebook üzerinden ve mümkünse mesaj olarak yapınız.

Böylelikle benim de istediğim anda cevap verme imkanım olur.

Ali Karduxos. 4 Mayıs 2017-Atina

Μαΐου 3, 2017 Posted by | 1, bejenasi | Σχολιάστε